W technologii podwójnego rąbka stojącego bardzo często wykonuje się również fasady.
Rozróżniamy trzy zasadnicze układy:

 1. Układ pionowych rąbków.

  Taki układ można nazwać dachem o kącie nachylenia 90°. Stosujemy tu te same zasady co do dachów spadzistych, zarówno w kwestii wykonania obróbek jak i do układu zaczepów. Jedynym zaleceniem jest zagęszczenie rozstawu rąbków do 420 mm. Zagęszczenie to służy estetyce budowli i właściwie nie widzę przeszkód aby stosować również rozstaw 575 mm.  Zalecam jednak zastosować dodatkowe przetłoczenia płaskie lub półokrągłe pomiędzy rąbkami aby usztywnić panel. Elewację często odbieramy „studyjnie” z niewielkiej odległości pod różnymi kątami i nawet mikro fałdy są widoczne. 2. Układ poziomy rąbków.

  Taki układ wymaga kilku zasad:

  • Ponieważ blacha praktycznie wisi na zaczepach, które nie są zbyt sztywne maksymalna szerokość rozstawu rąbków wynosi 420 mm. Taki rozstaw zapobiega zbytniemu „wybrzuszaniu” się paneli. Blacha Tytanium jest wyjątkowo lekka więc nie deformuje się pod własnym ciężarem.
  • Efekt końcowy znacznie poprawiają dodatkowe przetłoczenia pomiędzy rąbkami.
  • Cała fasada powinna być zamocowana tylko na zaczepach przesuwnych. Ponieważ blacha nie może zsunąć się w dół więc zastosowanie zaczepów przesuwnych na całej powierzchni umożliwia swobodne dopasowanie się blachy do naturalnych punktów stałych takich jak otwory okienne czy narożniki. Blacha ułoży się na fasadzie po zimie i lecie gdy pojawią się maksymalne i minimalne temperatury. 3. Skośny układ rąbków.

  W przypadku układu skośnego rąbków należy stosować zasady takie jak przy montażu paneli na dachach płaskich. Rozstaw rąbków nie może przekroczyć 420 mm z powodów, które zostały opisane w punkcie 2. 4. Fasada warstwowa.

  Szczególnym rozwiązaniem opatentowanym przez Grupę Pruszyński jest fasada warstwowa. Układ blachy może być pionowy, poziomy lub skośny i w zależności od układu stosuje się odpowiednie zasady montażu blachy. W fasadzie warstwowej Tytanium Pruszyński innowacyjnym jest sposób mocowania blachy. W termoizolację „wcina się” stalowe profile sześciogiete i mocuje za pomocą kołków szybkiego montażu.  Do tak zamocowanych specjalnych profili za pomocą odpowiednich zaczepów mocuje się blachę Tytanium.  Przekrój taki jest bardzo prostym i ekonomicznym rozwiązaniem.

  • Założenia projektowe dla fasady warstwowej Tytanium Pruszyński:
   • Ściana nośna konstrukcyjna - murowana pełna lub żelbetowa
   • Stropy z wieńcami - beton zbrojony
   • Grubość ocieplenia - do 150 mm
  • Założenia systemowe:
   • Schemat ułożenia warstw:Informacje zawarte w tym opracowaniu są jedynie wyrywkowym przykładem stosowanych rozwiązań. Niniejszy opis nie jest instrukcją montażu. Do każdego obiektu należy zastosować odpowiednie rozwiązania po konsultacji z wykonawcą odpowiedzialnym za wykonanie tego zakresu. Firma Punto Pruszyński nie ponosi odpowiedzialności za błędne wykonanie pokrycia z Blachy „Tytanium Pruszyński”. Przed ułożeniem blachy „Tytanium Pruszyński” należy wykonać szczegółowy projekt, autoryzowany przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami.